Fizioterapi Estetike

Diplomë 2 vjeçare në Fizioterapi Estetike

Programin e studimit 2 vjeçar në “Fizioterapi Estetike”, që ka filluar aktivitetin akademik në vitin 2016-2017. Objektivat formues dhe karakteristikat e programit të studimit Ky program studimi ka si objektiv formimin teorik dhe profesional të thelluar të studentëve në fushën e fizioterapisë estetike por jo në atë fizioterapike mjekësore! Shërbimet dhe trajtimet të cilat përbëjnë këtë program studimi kanë target group njerëz të shëndetshëm por që duan të ndjehen edhe më të bukur dhe më mirë me trupin e tyre, dhe nëpërmjet masazheve dhe trajtimeve parandalojnë por kurrësesi nuk kurojnë problemet fizioterapike! Ky program synon që pas dy vitesh studimi, studenti të jetë plotësisht i aftë profesionalisht, si teorikisht ashtu edhe praktikisht, për të punuar ne qendrat e masazherisë estetiko-kuruese, SPA, si një profesionist i vërtetë dhe i kualifikuar në shkallën më të lartë për këtë drejtim. Objektiv tjetër i këtij programi është pajisja e studentëve me njohuri për metodat më të fundit europiane dhe botërore në fushën e përmendur (Pinda Sweda, Shirodara, Terapia me kupa, etj).

120 kredite (ECTS)

VITI I VITI II
Mjekësi (Anatomi) Teknika të Trajtimit të Fytyrës e Trupit
Biokimi Teknika të Limfodrenazhit 
Etikë Profesionale dhe Kulturë e Përgjithshme Teknika Shiatsu Tradicionale
Dietologji Teknika të Kinezoterapisë
Gjuhë e Huaj -Anglisht Teknika te Refleksologjisë
Informatikë e aplikuar Aromaterapi
Kontabilitet i ndërmarrjes Masazh Sportiv
Kimi Kozmetike Mobilizimi Pasiv
Teknikat e masazhit bazë Provim Përfundimtar
   
60 KREDITE (ECTS) 60 KREDITE (ECTS)
607 ORË NË AUDITOR 810 ORË NË AUDITOR

Search