Masazheri Estetiko - Kuruese

Masazheri Estetiko – Kuruese

Programin e studimit 2 vjeçar në “Masazheri estetiko kuruese”, që ka filluar aktivitetin akademik në vitin 2009-2010. Objektivat formues dhe karakteristikat e programit të studimit. Ky program studimi ka si objektiv formimin teorik dhe profesional të thelluar të studentëve në fushën e masazhimit dhe estetikës kuruese. Ky program synon që pas dy vitesh studimi, studenti të jetë plotësisht i aftë profesionalisht, si teorikisht ashtu edhe praktikisht, për të punuar në qendrat e masazherisë estetiko-kuruese, SPA etj, si një profesionist i vërtetë dhe i kualifikuar në shkallën më të lartë. Objektiv tjetër i këtij programi është pajisja e studentëve me njohuri për metodat më të fundit europiane dhe botërore në fushat e përmendura.

120 kredite (ECTS)
VITI I VITI II
Mjekësi (Anatomi) Teknika të Trajtimit të Fytyrës e Trupit
Biokimi Teknika depilimi
Etikë Profesionale dhe Kulturë e përgjithshme Teknika të Tatuazhit
Dietologji Teknika të Limfodrenazhit
Gjuhë e Huaj -Anglisht Teknika Shiatsu Tradicionale
Informatikë e aplikuar Teknika të Kinezoterapisë
Kontabilitet i ndërmarrjes Teknika të Solarit dhe Saunës
Kimi Kozmetike Teknika të Refleksologjisë
Teknikat e Masazhit të Fytyrës Praktikë Profesionale
  Provim Përfundimtar / Punë Diplome
60 KREDITE (ECTS) 60 KREDITE (ECTS)
607 ORË NË AUDITOR 810 ORË NË AUDITOR

Search