Parukeri të Avancuar

Diplomë 2 vjeçare në Parukeri të Avancuar

 

Programin e studimit 2 vjeçar në “Parukeri e avancuar”, që ka filluar aktivitetin akademik në vitin 2010-2011. Objektivat formues dhe karakteristikat e programit të studimit. Ky program studimi ka si objektiv formimin teorik dhe profesional të thelluar të studentëve në fushën e parukerisë së avancuar. Ky program synon që pas dy vitesh studimi, studenti të jetë plotësisht i aftë profesionalisht, si teorikisht ashtu edhe praktikisht, për të punuar në sallonet e bukurisë si një profesionist i vërtetë dhe i kualifikuar në shkallën më të lartë. Objektiv tjetër i këtij programi është pajisja e studentëve me njohuri për metodat më të fundit europiane dhe botërore në fushën e parukerisë.

VITI I VITI II
Mjekësi Stilimet bazë
Biokimi Teknikat bazë të ndërtimit të thonjve artificialë
Etikë Profesionale dhe Kulturë e përgjithshme Teknikat e drejtimit permanent të flokut
Kolorimetri Fantazi në permanent
Gjuhë e Huaj - Anglisht Teknikat bazë të make-upit
Teknikë boje të avancuara Teknika të trajtimit të flokut oblungo
Informatikë e aplikuar Prerje e avancuar
Kontabilitet i ndërmarrjes Praktikë Profesionale
Prerje, krehje bazë Provim përfundimtar
60 KREDITE (ECTS) 60 KREDITE (ECTS)
660 ORË NË AUDITOR 780 ORË NË AUDITOR

Search