Partnerët

Politikat e institucionit tonë për marrëveshjet me partnerë të tjerë institucionalë, apo shkolla të tjera, synojnë të mbajnë koherencën e informacionit shkencor dhe profesional, ti krijojnë mundësi studentëve për zgjerimin e horizontit në fushat që kanë zgjedhur apo në fusha të përafërta me to. Këto marrëveshje synojnë kryesisht në shkembim stafi akademik, në praktikat e studentëve, aktivitete të përbashkëta, garanci punësimi etj.

Search