Muaji i Eksperiencës gjermane - Aktiviteti 1

Datë 5-6 Dhjetor 2022
Vendi: Qendra Multifunksionale New Generation & New Generation Startup Zone
Me pjesëmarrjen e:
Z. Michael Müller, Ekspert në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë, Koblenz
Znj. Cinzia Saquella, Eksperte në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë, Koblenz
Znj. Sophie Steden, Eksperte në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë, Koblenz
Çështjet që u diskutuan:
Rëndësia e eksperiencës Gjermane në titujt profesionalë;
Sfidat dhe eksperienca e SHPPAT dhe New Generation në dhënien e titujve dhe njohjen ndërkombëtare të tyre;
Cilësia e kualifikimit të mjeshtrave dhe rëndësia në tregun e punës;
Komponentët vlerësues për titullin “Mjeshtër”;
Njohuritë e nevojshme për marrjen e titullit “Mjeshtër”.
 
Gjatë gjithë muajit Dhjetor, SHPPAT dhe New Generation do të organizojnë disa aktivitete me ekspertë gjermanë të fushës së përkujdesjes dhe artit trupor.
 
318141113 8457082074365197 9071949757825971374 n

Search