Vendim Nr. 2, datë 09.03.2020

Vendim Nr. 2, datë 09.03.2020 i DREJTORIT TE QENDRES MULTIFUNKSIONALE NEW GENERATION në zbatim të URDHËRIT të MASR, NR.91, datë 9.03.2020 PËR NDËRPRERJEN E PROCESIT MËSIMOR NË TË GJITHA INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE DHE JO PUBLIKE

WhatsApp_Image_2020-04-05_at_22.00.27_copy.jpeg

 

 

 

WhatsApp_Image_2020-04-05_at_22.03.49_copy.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

Search