Vendim Nr. 3, datë 02.04.2020

Vendim Nr. 3, datë 02.04.2020 i DREJTORIT TË QENDRËS MULTIFUNKSIONALE NEW GENERATION në zbatim të URDHËRIT të MASR, NR.101, datë 01.04.2020 PËR MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE DHE JO PUBLIKE, dhe në zbatim URDHËRIT të MSHMS, NR. 216, datë 01.04.2020.

WhatsApp_Image_2020-04-06_at_16.15.10.jpeg

WhatsApp_Image_2020-04-05_at_22.03.49_1.jpeg

WhatsApp_Image_2020-04-05_at_22.00.28_1.jpeg

 

 

 

 

Search